Nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften!

 

Het wordt voor alle academies mogelijk om hun opleidingen beter af te stemmen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (leerstoornis, handicap). Zoals vandaag kan dat ook in de toekomst in de eerste plaats door specifiek voor deze leerlingen  aanpassingen te doen aan de organisatie van het gemeenschappelijke curriculum, zoals bepaald in de organisatiebesluiten en (minimum)leerplandoelen, zodat zij alle vakken kunnen blijven volgen en de (minimum)leerplandoelen kunnen bereiken. In de geest van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap en het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (beter bekend als het M-decreet) gaan we ervan uit dat de academie daarvoor redelijke inspanningen levert. Voorbeelden van redelijke aanpassingen zijn: de leerling krijgt meer tijd of bepaalde hulpmiddelen om een opdracht uit te voeren, de leerkracht gebruikt een aangepaste methode, er zijn remediërende lessen, de evaluatie gebeurt in een aangepaste vorm, ….

Als de academie echter vaststelt dat een leerling ondanks redelijke aanpassingen toch onvoldoende leerwinst zal kunnen boeken, kunnen de directeur en betrokken leerkrachten in samenspraak met de leerling (en zijn ouders) een individueel aangepast curriculum uittekenen. Een individueel aangepast curriculum is enkel mogelijk voor leerlingen die

beschikken over een verslag buitengewoon onderwijs of ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In een individueel aangepast curriculum kan de academie afwijken van de (minimum)leerplandoelen, de toelatingsvoorwaarden (behalve de minimumleeftijd om in te schrijven in het dko) en de  bepalingen inzake evaluatie. Indien noodzakelijk kan de academie ook een aangepast lessenrooster samenstellen. De leerling zal dan bepaalde vakken niet of slechts gedeeltelijk (minder lestijden) volgen, maar blijft wel evenveel financierbaar.

De leerling  met een individueel aangepast curriculum schrijft zich in voor een bepaalde graad en een bepaald leerjaar en doorloopt vervolgens de verschillende leerjaren. Daarna gaat hij over naar de volgende graad.

Het leertraject van een graad kan maximaal één leerjaar langer duren dan het reguliere traject, maar dat hoeft niet.

Info specifiek voor academies met een tijdelijk project aangepaste beeldende vorming, ortho-agogische muzikale vorming of inclusief muziekonderricht

De mogelijkheid voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften om binnen de reguliere opleidingenstructuur een individueel aangepast curriculum te volgen, maakt de tijdelijke projecten die een specifiek opleidingsaanbod voor deze leerlingen voorzien overbodig.

Om de betrokken academies de tijd te geven om in samenspraak met de leerlingen (en hun ouders) een dergelijk individueel aangepast curriculum te ontwikkelen, lopen de tijdelijke projecten nog door in het schooljaar 2014-2015. Waar dat relevant is geldt vanaf 1 september 2015 voor de leerkrachten die in een dergelijk tijdelijk project les gegeven hebben een ambtshalve concordantie.

Is er ook plaats voor mij in het DKO?

Een 14 jarige jongen met ASS spreekt ons toe.

Ik ben een 14 jarige jongen en dans al vanaf het eerste leerjaar in de academie. Doordat ik ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en nog enkele andere motorische problemen heb, ben ik niet helemaal op niveau met de anderen. De dansjuffen hebben hier elk jaar een mouw aangepast met zitten blijven en diverse aanpassingen en daarvoor ben ik hen heel dankbaar. Hun geduld en begrip verdient een bloemetje. Een getuigschrift zit er voor mij niet in, maar dat is voor mij ook niet belangrijk. Dit jaar loopt het traject op zijn einde, want ik kan niet eeuwig blijven dansen met tienjarige kinderen.  Jammer want ik dans ontzettend graag. Of zijn er toch nog alternatieven in de dansafdeling van onze academie? Zou het kunnen dat ik mijn danslessen kan verder zetten in de academie?
Ben jij een dansleerkracht met expertise en wil je mee nadenken over aanpak in het DKO? Wil je meer weten hierover? Heb je leerlingen met beperkingen in jouw klas? Laat het weten aan kelly.huylenbroeck@ovsg.be

OVSG staat klaar voor beginnende leerkracht .

Uit de startblokken !

OVSG organiseert het komende schooljaar een traject voor beginnende leerkrachten. Het domein muziek start alvast met een interactieve ontmoetingsdag voor beginnende leerkrachten in oktober 2014 met een aanbod van een didactische survivalkit over de dagelijkse praktijk in het DKO. Je krijgt hier de kans tot overleg en interactie met items zoals tucht, lesorganisatie, klasmanagement, motivatie, communicatie, overleg,… We staan stil bij een aantal didactische items en gaan in gesprek over de rol van leerkracht in de academie.

We differentiëren in groepsgericht individuele vakken en groepslessen. We bespreken aangebrachte onderwerpen/zorgen/problemen en zetten op deze manier beginnende leerkrachten op weg. Wil je met een gerust hart en voorbereid gevoel werken in het DKO, dan is deze ontmoetingdag een ideaal startpunt van een totaal traject waarvan opvolgdata later worden gecommuniceerd. Dit traject start op twee verschillende locaties en data: – Vrijdag, 17 oktober 2014 van 9u30-14u (SAMWD Deinze – Kalkhofstraat 25) – Vrijdag, 24 oktober 2014 va, 9u30-14u (SAMWD Geel- Stationstraat 269)
Onze vormingen alsook de uitwerking van de trajecten voor beginnende leerkrachten uit de verschillende domeinen kan u weldra bekijken op onze site.

Interview Lieve Curias en oud-leerlingen (nieuwsbrief)

Door de ogen van Lieve Curias
In deze Door de ogen van laten we Lieve Curias en een paar van haar oud-leerlingen aan het woord.
In oktober 2013 vond in het Kaaitheater in Brussel de viering plaats van 30 jaar Rosas danst Rosas, de legendarische choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker, die ook een oud-leerling van Lieve Curias is. De voorstelling werd deze keer aangevuld met een ‘remake’ van de tweede beweging door een middelbare schoolklas, in het kader van het project Re: Rosas, waarbij iedereen wordt opgeroepen aan de slag te gaan met deze choreografie, daar een filmpje van te maken en in te zenden. Aangestoken door dit inspirerende project en met enige nostalgie kwam Ine Pisters, vriendin van Anne Teresa en voormalig medeleerling klassieke dans, op het idee om als verrassing voor Anne Teresa met de voormalige balletklas uit Wemmel ook een remake te gaan doen. Ze kwam in één beweging ook uit bij de muziek van de choreografie De Weegschaal van Lieve Curias die zij in 1974 samen hadden gedanst. Lieve en een paar medeleerlingen werden gecontacteerd, en ook andere oud- leerlingen raakten opgespoord en enthousiast. En zo gingen ze van start. De dansmicrobe van weleer bleek nog niet uitgedoofd. Onder leiding van oud-leerkracht Lieve waren ze tijdens een intensief repetitieschema al snel verwikkeld in het onder de knie krijgen van de danstaal van Anne Teresa. Een danstaal waarvan ze veertig jaar geleden tijdens de talrijke improvisatieoefeningen misschien al een eerste aanzet hebben gezien… LeVeDKO was aanwezig op een repetitie in Wemmel en had een gesprek met leerkracht Lieve Curias en voormalige medeleerlingen van Anne Teresa: Antonet De Keersmaeker, Frieda Nijs, Kristine De Pauw, Ine Pisters, Saskia Van Lent en Kris Campo.
Wanneer ben je beginnen lesgeven? En hoe ben je hier in Wemmel terecht gekomen?
Ik gaf al les toen ik zelf nog les volgde op de Koninklijke Balletschool. Eigenlijk gaf ik les in Grimbergen. Anne Teresa wilde klassiek ballet volgen en had gehoord dat dit in Grimbergen kon bij de dansgroep ‘Pirenko’. Haar moeder vond het echter niet praktisch om haar dochter telkens vanuit Wemmel naar Grimbergen te brengen en vroeg mij daarom om in Wemmel met balletlessen te beginnen. Zij zou het organiseren en vroeg twee andere dames, wiens kinderen ook aansloten, om te helpen. Dit moet rond 1970 geweest zijn. Het initiatief had onmiddellijk succes. Er waren een groot aantal inschrijvingen voor verschillende niveaus.
Werden de danslessen toen ook in deze turnzaal gegeven?
Neen, de lessen vonden plaats in de oude turnzaal van de lagere school. Daarna kon ik lesgeven in de gemeenschapszaal van de parochie. Het was trouwens de balletgroep zelf die de houten dansvloer van het podium bekostigde.
Hoe oud was Anne Teresa toen ze bij u begon te dansen?
Ze was toen 10 jaar oud.
Heeft ze de opleiding in het DKO afgemaakt?
Neen, tijdens de laatste jaren van het middelbaar volgde ze ‘s avonds en tussen de middag veel lessen in Brussel, in functie van het toegangsexamen voor Mudra, de school van Maurice Béjart. Ze had toen al besloten de opleiding aan de Balletschool in Antwerpen, waarvoor ze op 12-jarige leeftijd na een auditie was aangenomen, niet te volgen.
Anne Teresa zegt ergens dat Lieve met haar leerlingen, jullie dus, naar gedurfde balletten ging kijken. Weten jullie nog welke dat waren?
Lieve praatte altijd over voorstellingen die ze gezien had tijdens de les, dat was heel inspirerend! Het maakte ons nieuwsgierig. We gingen samen naar voorstellingen kijken van o.a. Maurice Béjart en Félix Blaska. En ook naar open lessen van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, heel fascinerend voor ons als jonge meisjes.
Zien jullie elkaar nog geregeld?
Nu wel! (lachen) Maar het was lang geleden. Naar aanleiding van Lieve’s zestigste verjaardag had ze ons opgezocht en na vele jaren zagen we mekaar terug op haar verjaardagsfeest. Ook Anne Teresa was er en al gauw was de sfeer van vroeger helemaal terug. Dus besloten we om het contact warm te houden.
Hebben jullie Rosas danst Rosas gevolgd? Wat vinden jullie van het initiatief om iedereen ermee aan het werk te zetten?
De eer van heel de idee om iets rond het project te doen komt toe aan leerlingen van de Ursulinen in Mechelen die in de les esthetica de opdracht kregen om aan de slag te gaan met het materiaal dat Anne Teresa in een filmpje aanbood en die een eigenzinnige versie brachten op muziek van Madonna. Dit resultaat kan je nog steeds bekijken op youtube (http://youtu.be/0hYa0jPqCr0). 3 Nu proberen wij onze eigen versie te brengen, op muziek van Louis van Dijk, The Windmills of your mind. Op deze muziek dansten we ooit samen met Anne Teresa in een choreografie van Lieve. De muziekkeuze is ook een deel van de verrassing voor Anne Teresa, want zij zal onmiddellijk weten naar welke herinnering die muziekkeuze verwijst.
Lieve, wat vind je van de plannen om het DKO te hervormen?
Ik denk dat we goed moeten nadenken over wat de opdracht van een academie juist is. Is het wel onze opdracht om alle mogelijke dansstijlen aan te bieden? Volgens mij moet een academie in ieder geval de klassieke dans aanbieden met daarnaast enkele andere dansvakken zoals moderne dans en improvisatie. Daarnaast kan de leerling er nog altijd voor kiezen om hiphop of breakdance privé te volgen. Er zijn zeer goede privédansscholen die zich op deze stijlen hebben gericht. Verder kan ik niet akkoord gaan met de idee om de overgang naar wat men nu de middelbare graad noemt, te verlagen naar 10 jaar – zogezegd om de uitval van leerlingen op 12 jaar tegen te gaan. Dit is onzin. Ik vind het ook geen goed idee dat leerlingen dan vanaf 11 jaar geen klassieke dans meer hoeven te volgen. Klassieke dans blijft de basis en is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de jonge danser.
Wat zou je graag veranderd willen zien?
Langere lestijden. Er is een anderhalf uur nodig om een kwaliteitsvolle les te kunnen geven. Daarnaast wil ik een warme oproep doen voor meer pianobegeleiding. Zowel de leerkracht als de leerlingen zijn er enorm mee gebaat.
En terwijl de repetitie werd hervat, trof ons het engagement van al deze dansleerlingen want al was het heel erg lang geleden, de begeestering was er nog steeds. Het bewijst dat er ook een plaats moet zijn voor volwassen leerlingen. 4 Het filmpje is ondertussen klaar en kan je zien op de facebookpagina LeVeDKO, facebookpagina dansleerkrachten DKO of op onze website www.levedko.org. En natuurlijk ook op de website www. rosasdanstrosas.be/250-rerosas-rewemmel-2 Lees meer

Geen nieuw decreet

Geen nieuw decreet in deze legislatuur !
Wat velen reeds vermoedden, werd bevestigd op de klankbordgroepvergadering van vrijdag 28 juni op het kabinet van minister voor onderwijs, Pascal Smet. Er komt in deze legislatuur met minister Smet geen nieuw decreet voor het DKO. Alhoewel er reeds veel en hard gewerkt werd aan het ambitieuze plan voor een vernieuwd DKO, bleek de tijd toch te kort om tot een coherent geheel te komen dat door alle partners kon worden gedragen. De weg die nog moet worden afgelegd, blijkt nog te lang en te moeilijk om op korte termijn tot een bevredigend resultaat te leiden. Het ontwerp voor een nieuw decreet zal dus een masterplan worden dat in de volgende legislatuur als voorbereidend werk voor een nieuw decreet kan gebruikt worden. De inspanningen van de vele werkgroepen, de gespreksrondes, de vele reacties van leerkrachten uit het veld enz. hebben als resultaat dat de toekomstige beleidsvoerders gebruik zullen kunnen maken van uitgebreid materiaal waarin vele pistes en mogelijkheden onderzocht werden: visieteksten met conclusies, denkoefeningen met de consequenties (bv verhogingen van het inschrijvingsgeld en de gevolgen). Daarom zullen de gesprekken met de vertegenwoordigers van het veld en andere actoren niet geheel stop worden gezet. Ook de pilootprojecten lopen door en de evaluaties ervan worden opgenomen in het masterplan.
In de academies moet het werk verder evolueren. Los van het de pilootprojecten is er de intentie om de toegang te vergemakkelijken voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Een eigen competentiegericht evaluatiebeleid per academie gaat mogelijk worden gemaakt. Ook is er de overtuiging dat de communicatie vanuit het departement onderwijs beter moet worden. Een initiatief hieromtrent is het infomoment dat het departement gaat organiseren rond de evaluatie van de pilootprojecten in het voorjaar 2014. Er zal worden overwogen of een nieuwe programmatieprocedure zal kunnen worden ingevoerd in de nabije toekomst.
Deze goede intenties ten spijt blijft het jammer dat het vele werk niet tot een definitief resultaat heeft kunnen leiden. We kunnen alleen maar hopen dat de volgende minister van onderwijs het belang van een hervorming en de waarde van het reeds gedane werk zal erkennen.

Hervormingen DKO

Op 28 juni zal een delegatie van LeVeDKO aanwezig zijn op de klankbordgroep vergadering die gehouden zal worden op het kabinet van de Vlaamse minister voor onderwijs en vorming. We zullen er geïnformeerd worden over de resultaten van de eerste gespreksronde en over de nog te nemen stappen. In afwachting van die vergadering kunnen we alleen maar constateren dat de tweede gespreksronde er nog niet is gekomen (was gepland voor april/mei) en een draagvlak voor een nieuw decreet waarschijnlijk nog bijlange niet in zicht is. Met de verkiezingen van 2014 aan de horizon is het nog weinig waarschijnlijk dat een hervorming voor het DKO nog gestemd kan worden voor het einde van deze legislatuur. De geplande hervormingen voor het DKO zouden wel eens hetzelfde lot kunnen ondergaan dan deze van het secundair onderwijs. We houden jullie op de hoogte.

OPROEP

Vraag naar medewerking departement onderwijs.

In het kader van de ondersteuning in het werken aan de bescherming van de seksuele integriteit voor minderjarigen wordt door het departement onderwijs een oproep gedaan aan leerkrachten om deel uit de maken van werkgroepen die zich over deze materie gaan buigen.
Deze werkgroepen worden in mei/juni en in augustus opgericht en daarin zal worden gewerkt aan een kader dat voor scholen en CLB’s nuttig kan zijn. De werkgroepen staan onder leiding van Sensoa en Child Focus die al aan een moederversie voor het kader werkten en die voor de sectoren Jeugd, Sport en Welzijn eerder al kaders uitwerkte.
De leden van de groep die de werkgroepen voorbereiden dachten dat het zinvol zou zijn dat ook mensen uit DKO aan deze oefening zouden deelnemen.
Het departement onderwijs is dus op zoek naar iemand die vanuit DKO bereid zou zijn om ofwel deel te nemen aan de werkgroepen of indien dit niet mogelijk is, bereid zou zijn de ontwikkelde documenten door te nemen. Indien er iemand gevonden wordt die dit wil opnemen, wordt ervoor gezorgd dat er toegang wordt verkregen tot alle documenten in de hieronder vermelde dropbox.
Hieronder nog wat praktische informatie over de werkgroepen.
Elke werkgroep duurt 3 werkuren.
Sessie 1: een kwaliteitsbeleid: inleiding en terminologie, uitgangspunten en visie
Sessie 2: handelingsprotocol, gedragscode, en eventueel wegwijzer van het Raamwerk
Sessie 3: gezondheidsmatrix en vlaggensysteem
Werkwijze
Per sessie wordt een voorbereiding gemaakt. Sensoa zorgt zelf voor de verslaggeving.
Sessies voorbereiding Aan de slag met
Sessie 1
6 Juni 9u tot 12 u
Lokaal 5B 19
Consciencegebouw Week van 20 mei: Leeswerk: voorbereidende tekst inleiding (terminologie) en uitgangspunten.
Informatie: denkkaders binnen onderwijs Opmerkingen en aanvullingen uit de dropbox op de documenten. Uitklaren van eventuele discussiepunten.
Sessie 2
20 juni van 9u tot 12 u
Lokaal 5B 19
Consciencegebouw Week van 10 juni: Leeswerk: handelingsprotocol, gedragscode en wegwijzer
Informatie: bestaande protocols, wegwijzers en gedragscodes. Opmerkingen en aanvullingen in de dropbox.
Sessie 3
29 augustus van 13u30 tot 16u30
Lokaal 5B 19
Consciencegebouw Vanaf 15 Augustus: Leeswerk: beleidsmatrix- gezondheidsmatrix en vlaggensysteem, overzicht methodieken
Informatie: bestaande gezondheidsmatrix, methodieken. Opmerkingen en aanvullingen in de dropbox.
Eindresultaat
Een aangepaste versie van het kader/raamwerk wordt in oktober 2013 gefinaliseerd en de teksten worden aangepast. De aangepaste versie wordt nog aan de werkgroep bezorgd ter feedback. Een volledig geredigeerde tekst wordt aan Child Focus bezorgd, die instaat voor de productie ven een PDF document, dat aangeboden wordt op de website van Sensoa en Child Focus.
Contact en info via rita.vandurme@ond.vlaanderen.be
Rita Van Durme
Adjunct van de directeur
Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Departement Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw – Lokaal 6C01
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel: 02/553.96.12 – Fax: 02/553.96.15

Bijsturing gradenstructuur

In de discussienota voorzag het departement voor de tweede graad een duurtijd van 2 jaar ( eindigen op 10 jaar) en voor de derde graag een duurtijd van 4 jaar. Na de gesprekken in februari besloot het departement dat een bijsturing nodig was. Daarom werd besloten om voor de domeinen muziek, woord en dans (podiumkunsten) de tweede graad een jaar langer te laten duren wat maakt dat de meest voor de hand liggende gradenstructuur in deze domeinen 2-3-3-4 wordt. De studieduur om de basiscompetenties van de 2de graad te verwerven neemt dus toe.