Actie DKO

OPROEP OM ZONDAG 4/2 TE KOMEN BETOGEN IN TORHOUT (11.30u station Torhout)

Beste mensen,

Het is niet omdat de commissie onderwijs groen licht geeft dat we niet langer moet opkomen voor een decreet dat kwalitatief DKO garandeert. Het is niet omdat er deze week enkele cijfers zijn aangepast en de afstandsnormen verdwenen zijn dat dit decreet plots een droomdecreet is geworden. Verre van.
Het budget is nog steeds absoluut ontoereikend: er moeten nog steeds onnoemelijk veel uren gevonden worden om volgend schooljaar de lessen instrument van de jongeren in de 2de graad (L1) in te richten. Ook de uren initiatie woord en muziek moeten gevonden worden. Uren pedagogische coördinatie, leerlingenzorg, pianobegeleiding, workshops, masterclasses, projecten…komen nog steeds allemaal uit het lesurenpakket. Er is maw niets dat erop wijst dat we niet met overvolle klassen gaan zitten. Wat met de nodige individuele aandacht voor elke leerling? De werkdruk voor de leerkrachten/directies/secretariaat zal stijgen. De solidariteitsfactor is er nog steeds. Wat met de collega’s die hun uren zien verdwijnen? De leeractiviteiten op maat die enkel onzekere tewerkstelling bieden. September 2018 als deadline om de boel overhaast te organiseren en leerkrachten klaar te stomen? Laat je stem horen en kom zondag naar de betoging. Alleen dan kunnen we weerwoord bieden aan de goed-nieuws-show van de minister. Alleen dan kunnen we druk uitoefenen om alsnog bij te sturen. Alleen dan!

 

UPDATE: De eindbestemming van de betoging in Torhout is niet de woning van Hilde Crevits, maar het Stadhuis op de Markt van Torhout.

 

Beste mensen, hierbij een lied dat we zondag willen brengen in Torhout.  Oefen alvast en neem je mooiste stem of instrument mee zondag:

Nootjes voor DKO_in_nood-2 kopie

 

Beste leerlingen, ouders, collega’s, directies, secretariaatsmedewerkers en sympathisanten,

Eind februari zal een nieuw decreet voor het DKO aan het Vlaams parlement worden voorgelegd.

Spijtig genoeg gaat deze hervorming niet vergezeld van de noodzakelijke financiële middelen. Bovendien bevat het decreet veel pijnpunten die ten koste gaan van de kwaliteit van het DKO.

Zonder bijsturingen en zonder bijkomende financiële middelen dreigt bijvoorbeeld het aanbod in het DKO te verschralen en de klasgroottes opgetrokken te worden.

Daarom organiseert LeVeDKO een petitie:

https://www.petities24.com/voor_een_leefbaar_nieuw_decreet_in_het_deeltijds_kunstonderwijs_dko

en een betoging op 4/2/2018 (zie verder voor praktische informatie en hou onze website in het oog voor eventuele wijzigingen).  Deze acties moeten ervoor zorgen dat het decreet wordt uitgesteld en herbekeken.

Op die manier wil LeVeDKO dat de hervorming er één kan worden waar we allemaal achter kunnen staan.

Omdat de tijd dringt en er veel op het spel staat, vragen wij u met aandrang de petitie te tekenen en massaal aanwezig te zijn op de betoging. Enkel met velen kunnen we een verschil maken!

Alvast bedankt!

Praktische informatie betoging: 

Wanneer: zondag 4 februari 2018

Waar: treinstation Torhout (Elisabethlaan)

Wanneer: 11.30u

Wat: een (muzikale) optocht door het DKO (leerkrachten, directeurs, leerlingen en hun ouders) van het treinstation van Torhout naar het Stadhuis op de Markt van Torhout

#actieDKO

Petitie:  Voor een leefbaar nieuw decreet in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

 Eind februari zal een nieuw decreet voor het DKO aan het Vlaams parlement worden voorgelegd.

Zoals het nu voorligt bevat dit decreet een waaier aan mogelijkheden zoals het invoeren van de initiatie voor Muziek en Woord en een veelheid aan nieuwe opties en vakken in alle domeinen.

Spijtig genoeg gaan deze vernieuwingen niet vergezeld van de noodzakelijke financiële middelen. Bovendien bevat het decreet veel pijnpunten die ten koste gaan van de kwaliteit van het DKO. Ook zijn er nog steeds heel wat onduidelijkheden en onvolledigheden.

Het spreekt vanzelf dat, zolang academies niet over alle nodige informatie beschikken, zij niet kunnen starten met een degelijke, noodzakelijke voorbereiding. Ondertussen is de vooropgestelde startdatum (1 september 2018) dan ook totaal onrealistisch geworden.

Omdat de tijd dringt en er absoluut niet voldoende naar ons geluisterd wordt, trekt de lerarenvereniging LeVeDKO aan de alarmbel. Om onze stem te laten horen organiseren wij een betoging op zondag 4 februari om 11u30 in Torhout (praktische info : www.levedko.org).

Bovendien starten we een petitie met de vraag om de invoering van het nieuwe decreet uit te stellen en een aantal pijnpunten bij te sturen die zowel leerlingen, ouders, leerkrachten als directies aanbelangen.

Wij vragen aan de minister van onderwijs Hilde Crevits zéér dringend bijsturingen van het ontwerp van decreet om het voortbestaan van ons kwaliteitsvol Deeltijds Kunstonderwijs te garanderen. Wij vragen aan het parlement om het decreet van het DKO zoals het nu voorligt af te keuren.

Wij vragen om een hervorming van het DKO waar iedereen zijn schouders onder wil zetten en waar we met enthousiasme mee aan de slag kunnen.

 Volgende pijnpunten willen in deze petitie aankaarten :

  • Met het nieuwe decreet is er geen garantie dat uw kind de nodige aandacht krijgt in de les. Integendeel : het nieuwe decreet leidt tot overvolle klassen en dus minder begeleiding en minder individuele aandacht. Met gemiddelde groepsgroottes van 15 leerlingen per uur is het bijvoorbeeld onmogelijk om 6- en 7-jarigen instrumentles te geven. Zelfs om op een kwalitatieve manier algemene initiatie te geven zijn deze groepen van gemiddeld 15 te groot!

Wij vragen werkbare maximale groepsgroottes per vak. De groepsgroottes moeten omlaag en omkadering moet omhoog.

  • Indien de voorwaarden (afstandsnormen, programmatienormen en rationalisatienormen) voor het op- en inrichten van structuuronderdelen behouden blijven, zullen vele academies voor vele vakken/opties hun deuren moeten sluiten.

Wij vragen de afschaffing van de afstandsnormen en aanpassing van cruciale rationalisatie/pro-grammatienormen om het aanbod naar de leerlingen toe te kunnen garanderen. Anders zullen we tot situaties komen waarbij leerlingen zich naar een verder gelegen academie moeten verplaatsen om de studie verder te zetten.

  • Het nieuwe decreet voorziet geen uren voor pedagogische coördinatie, leerlingenzorg, pianobegeleiding in muziek en dans, workshops, masterclasses, projecten, … Al deze zaken moeten georganiseerd worden binnen het lesurenpakket ten koste van de broodnodige lestijd van de leerlingen.

Wij vragen een decretale verankering van de extra middelen die hiervoor voorzien moeten worden..

  • Volgens berekeningen blijkt dat er enorme personeelsverschuivingen zullen zijn. Het grootste gevolg zal zijn dat vooral jonge leerkrachten in de academies hun werk zullen verliezen of in minder gunstige stelsels (vb samenwerking leerplichtonderwijs) aan het werk gezet kunnen worden.

Het veel grotere takenpakket (initiatie 6- en 7-jarigen, meteen starten met instrument vanaf het eerste jaar notenleer, extra uren dans,…) in de academies vereist een grotere omkadering, m.a.w. méér lesuren en dus ook méér leerkrachten in plaats van minder.

Wij vragen extra jobs om de nieuwe mogelijkheden van het decreet te kunnen uitvoeren, onze leerlingen voldoende te kunnen begeleiden en ook jonge collega’s werkgelegenheid te blijven bieden in de academies, niet enkel in tijdelijke projecten.

  • De invoering op 1 september 2018 is niet realistisch met de drastische veranderingen die het nieuwe decreet oplegt. Vele zaken zijn niet definitief of zelfs nog onbekend.

Wij vragen uitstel en wij willen dat enkele scholen het nieuwe decreet als pilootschool kunnen uittesten. Het is de bedoeling dat de opgedane ervaringen van het personeel, leerlingen en ouders dan als uitgangspunt worden genomen om bij te sturen.

Leerkrachten Vereniging van het Deeltijds Kunstonderwijs (LeVeDKO)

 Dank voor je handtekening (vermeld ook zeker je naam en gemeente) en stuur deze petitie graag door naar al je collega’s, vrienden, familie, kennissen, (oud-)leerlingen,…

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul a.u.b. de uitkomst in: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.