Hervormingen DKO

Op 28 juni zal een delegatie van LeVeDKO aanwezig zijn op de klankbordgroep vergadering die gehouden zal worden op het kabinet van de Vlaamse minister voor onderwijs en vorming. We zullen er geïnformeerd worden over de resultaten van de eerste gespreksronde en over de nog te nemen stappen. In afwachting van die vergadering kunnen we alleen maar constateren dat de tweede gespreksronde er nog niet is gekomen (was gepland voor april/mei) en een draagvlak voor een nieuw decreet waarschijnlijk nog bijlange niet in zicht is. Met de verkiezingen van 2014 aan de horizon is het nog weinig waarschijnlijk dat een hervorming voor het DKO nog gestemd kan worden voor het einde van deze legislatuur. De geplande hervormingen voor het DKO zouden wel eens hetzelfde lot kunnen ondergaan dan deze van het secundair onderwijs. We houden jullie op de hoogte.